Само в 7DniPlovdiv.bg

Знаете чужди езици!? Министерство на правосъдието приготви 336 000 лева за вас

7 Dni Plovdiv05.08.20171min1780
пари

Министерството на правосъдието търси изпълнител по договор „Извършване на писмени и устни специализирани официални преводи” на стойност 366 000 лева, с ДДС. Като над 300 000 лева от тях са за писмени преводи, а останалите за устни. Срокът на договора е двугодишен, пише БГНЕС.

От правосъдното министерство уточняват, че предполагаемият обем страници, които ще трябва да бъдат преведени, възлиза на близо 20 000.  МП очаква устните преводи да са 2 240 часа.

Предметът на поръчката включва предоставяне на писмени преводи по групи езици, както следва: Първа група – английски, френски, немски, италиански, испански; Втора група – руски, португалски, гръцки, турски, унгарски, румънски, полски, словашки, словенски, чешки, сръбски, хърватски, официалния език на Република Македония, молдовски; Трета група – датски, норвежки, шведски, фламандски, албански, арабски, иврит, китайски, фински, индийски, японски, корейски, арменски, украински. При необходимост могат да бъдат заявявани в процеса на изпълнение на обществената поръчка от страна на възложителя и други езици.

Поръчката касае извършване на професионални преводачески услуги под формата на устни и писмени преводи от чужд на български език и от български на чужд език по повод взаимоотношенията на Министерството на правосъдието със структурите на ЕС, структурите на Съвета на Европа, преводи на материали от и за други международни организации (ООН, НАТО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др.), преводи по международната правна помощ (във връзка със съдебни поръчки по граждански и наказателни дела, следствени и прокурорски поръчки, екстрадиции, екзекватури на съдебни решения, международно признаване на присъди, трансфери на осъдени лица, трансфер на наказателни производства и др.), преводи на становища по жалби срещу България, подадени пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), на решения на ЕСПЧ и други материали, свързани с процесуалното представителство на България пред ЕСПЧ и изпълнението на решенията на този съд, преводи на документи по линия на международното сътрудничество в областта на правната закрила на детето, международното осиновяване и признаването и изпълнението на решения за издръжка, преводи на доклади и обобщени справки за дейността на институциите в съдебната и изпълнителната власт, законопроекти и мотиви към тях, статистически анализи и друга специализирана информация за дейността на МП, документи, свързани с европейски програми и проекти, както и други неизброени документи при необходимост.

Средствата, с които ще се заплати на преводачите, ще са от бюджета на Министерство на правосъдието, Програма BG15 от НФМ, Българо-швейцарската програма за сътрудничество, подготовка и управление на Програма „Правосъдие“ по НФМ 2014-2021.