Само в 7DniPlovdiv.bg

Имаме новина! Можеш да запишеш талантливо дете без пари в елитно частно училище

7 Dni Plovdiv05.08.20171min2280
училище

Частно училище без пари за даровити деца ще има, ако се приеме новата Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование. Тя бе публикувана на сайта на МОН за обществено обсъждане.

Всички частни училища и детски градини, които ползват държавна субсидия, трябва да осигурят безплатно обучение на най-малко 20 на сто от учениците си – в това число на деца с изявени дарби и/или на ученици със специални потребности. Условията и редът за безплатния прием ще се записват в правилника на съответната градина или училище, а точните бройки за прием ще се посочват преди началото на всяка учебна година.

С последните промени в Закона за училищното и предучилищното образование бе позволено държавата да финансира и частните училища и забавачки. Те ще могат да кандидатстват за субсидия от 2018 г.

Частните школа и градини, които ползват държавна субсидия, вече няма да могат да събират от родителите такси за обучението на децата. Родителите ще плащат за допълнителни занимания извън задължителната учебна програма, транспорт, ремонтите и поддръжката на материалната база, с които се осигуряват по-добри условия, по-високи заплати на учители. В договора между родителите и училището ще се определя за кои дейности ще се събира такса и нейния размер, както и кои дейности се полагат безплатно на ученика от държавната субсидия.

Всеки 3 месеца частните училища и градини, които ползват субсидия, ще предоставят на общината и МОН отчети какви са им приходите и разходите както от държавното финансиране, така и от събраните такси от родителите.