Само в 7DniPlovdiv.bg

От последните минути: Приеха ли депутатите доклада на Комисията за ЧЕЗ и стана ли ясен източникът на финансиране?

парламент депутати

Депутатите приеха доклада на Временната комисия за ЧЕЗ.

Гласуването завърши със 148 гласа „за“ и 48 „въздържали се“.

Заедно с доклада народните представители приеха и проекторешение, с което възложиха на Министерски съвет да направи задълбочен анализ по изпълнението на заложените цели от правителството в приетата стратегия за приватизация на електроразпределителните дружества.

Народното събрание взе и решение в срок до 31 декември 2018 г. правителството да ревизира постановлението си за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от национална сигурност в частта му сектор „Енергетика“, включвайки основни активи и дейности на електроразпределителни предприятия.

В същия срок службите за сигурност трябва да предоставят детайлен анализ по планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп. От своя страна БНБ трябва да предостави информация за поетите ангажименти от български банки по сделката.