Само в 7DniPlovdiv.bg

Пловдив е първенец по строителство на най-голям брой нови сгради! Колко са построени през първите три месецa на 2018-та?

Търг ремонт площад централен07

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 140 жилищни и 66 други сгради; София (столица) – 123 жилищни, 7 административни и 19 други сгради; Бургас – 91 жилищни, 3 административни и 29 други сгради; Варна – 83 жилищни и 28 други сгради.

През първото тримесечие на годината местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 162 жилищни сгради с 6 247 жилища в тях и 815 987 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 26 административни сгради/офиси с 33 101 кв. м РЗП и на 1 026 други сгради с 638 272 кв. м РЗП, съобщава НСИ.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 10.3%, жилищата в тях – с 14.7%, а общата им застроена площ – с 9.8%.

При броя на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и на други сгради също се наблюдава спад съответно с 13.3 и 9.2%, като общата застроена площ на административните сгради нараства с 13.2%, докато РЗП на другите сгради е по-малко със 7.7%.

В сравнение с първото тримесечие на миналата година, издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 6.3%, жилищата в тях – с 33.1%, а разгънатата им застроена площ е повече с 37.1%. Издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради намаляват съответно с 10.3 и 10.1% а и тяхната РЗП бележи спад респективно с 57.2 и 21.2%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 205, Пловдив – 176, Варна – 108, и Бургас – 102. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 337, Пловдив – 1 355, Бургас – 754, и Варна – 687 (табл. 1 от приложението).

През първото тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 723 жилищни сгради с 4 157 жилища в тях и с 476 224 кв. м обща застроена площ, на 18 административни сгради/офиси с 22 623 кв. м РЗП и на 467 други сгради с 428 856 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко със 7.2%, жилищата в тях – с 1.4%, а общата им застроена площ – с 12.4%. Започнатите административни сгради бележат ръст от 12.5%, но тяхната обща застроена площ е по-малко с 16.7%. Броят на започнатите други видове сгради намалява с 18.1%, а тяхната РЗП – с 5.7%.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 13.1%, жилищата в тях – с 29.2%, а разгънатата им застроена площ – с 16.8%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 12.5%, докато тяхната РЗП спада с 61.8%. Започнатите други видове сгради са повече с 1.5%, а разгънатата им обща застроена площ – с 47.5%.