Само в 7DniPlovdiv.bg

Скандал! Фирми с капитал 2 лева, блокират ремонти на пътища за милиони в цяла България!

Чудомир Пеев20.03.20181min1150
Ремонт Руски001

Две старозагорски и една кърджалийска фирма в рамките на три месеца блокираха ремонти на пътища за 51 732 641 лева. Така, ако жалбите им минат през всички инстанции, ремонтите ще бъдат замразени до 2 години, съобщава “Марица”. Абсурдът е, че две от жалващите се дружества имат едва по 2 лева капитал и никаква дейност досега, а третата не отговаря по обем и капацитет на работата си на обжалваната от нея обществена поръчка.

Повечето пари от крупната сума са предвидени по обществената поръчка на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) на обща  стойност 44 363 981 лв. за рехабилитация на отсечки в територията на областите Смолян, Кърджали и Благоевград. В тази поръчка са два значими за Смолянска област участъка – рехабилитацията на 27-те км надупчен път между Смолян и Девин, който отдавна местни и туристи мечтаят да бъде ремонтиран. Тук влизат участъци от края на т.нар. “магистрала” в Смолян и от с. Стойките, през с. Широка лъка до кръстовището преди входа на Девин.

Прогнозната стойност на обекта на смолянска територия е 23 272 164 лева без ДДС. Очакваше се по него тази пролет да закипи крупният ремонт, след като АПИ обяви процедурата за избор на изпълнител за трите лота на обществената поръчка в края на октомври 2017 г.

Вторият лот 25 е в област Благоевград с дължина почти 12,3 км. Започва от пресечката между София и Кулата за град Мелник, преминавайки през селата Спатово, Хотово, Лозеница и стига до Мелник. Пределната му стойност е 7 368 660 лв. без ДДС.

Третият лот 25 е с дължина над 26 км в Кърджалийска област. Започва на 55 метра от кръгово кръстовище в областния град и стига до началото на Хасковска област. Предвидената за неговото изграждане сума е максимум 13 723 157 лв. без ДДС.

Първа с жалбите срещу крупната поръчка тръгна още на 4 януари т.г. старозагорската фирма „Пътна маркировка“ ЕООД, която се оказа с 2 лв. капитал. Фирмата е еднолична собственост на Живко Жеков от Стара Загора. Регистрирана е през август 2016 г. с „офис“ в жилищен апартамент. Дейността  е пътна маркировка и търговия, а не пътно строителство.

От справка в Търговския регистър излиза, че няма никаква дейност, след като досега не е публикувала и един годишен финансов отчет. Няма регистрация в Камарата на строителите, което да я направи пълноправен състезател за строителен обект в съответната категория. Справка в Агенцията за обществени поръчки показва, че досега не е изпълнявала каквато и да е обществена поръчка.

Старозагорската фирма е подала жалба до Комисията за защита на конкуренция (КЗК) срещу решение на шефа на АПИ да открие процедура за възлагане с искане за временна мярка „спиране на процедурата“. КЗК отказа да образува производство и от АПИ удължиха до 27 февруари т.г. срока за подаване и отваряне на офертите за избор на изпълнител.

До този момент обаче спряната процедура не е рестартирана, защото ден след обявлението на Агенцията последва втора жалба с искане за временна мярка “спиране на процедурата”. Този път от двама съдружници от Стара Загора и Чирпан.

Фирма „Зара брокер“ ООД е на съдружниците Станимир Каратанев (32 г.) от Чирпан и 48-годишния Димчо Димов от Стара Загора, които са влезли с по 1 лв. капитал и са я регистрирали на 12 септември 2016 г.

В Търговския регистър дружеството е вписано със застрахователна дейност. Адресът на „офиса“ е в старозагорски апартамент. Общото между двете жалващи се фирми е, че са недопустими да участват в процедурата, но според Закона за обществените поръчки те са правоимащи да обжалват и да спират процедури за възлагане заради твърде широкия обхват на т.нар. заинтересовани лица.

Междувременно през март т.г. кърджалийска фирма пък блокира обществената поръчка за обхода на Рудозем и виадукт на обща стойност 6,4 млн. лв. Оплакването срещу процедурата постъпило 15 минути преди изтичане на срока за подаване на оферти.

Определеният за пътя габарит е 7.50/10.50 метра с две ленти от по 3,75 метра и два тротоара по 1,50 метра. Общата дължина на пътния участък е 5,2 км, а виадуктът трябва да е 200 метра. Размерите са така определени, тъй като става въпрос за второкласен държавен път, подход към бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт между Рудозем и Ксанти.

Той е предназначен за всички видове автомобилен транспорт и няма как габаритът да е по-малък, обясняват от областната управа в Смолян. Поръчката е инженерингова – за изработване на проект и строително-монтажни работи. Разделена е на две обособени позиции и включва реконструкция и изграждане на два участъка от по 2610 метра.

Първата е с пределна стойност 4 700 070 лв. без ДДС. Началото на пътния обект е при входа на бензиностанция “Петрол” АД откъм Средногорци в Рудозем. Преминава по съществуващия мост над р. Арда и продължава по паважна улица. Трасето минава по нов терен по десния бряг на р. Чепинска. Пресича реката с нов мост и се включва в съществуващия второкласен път. Предвиждат се 7 подпорни стени и 5 укрепителни.

От кандидатите се изисква през последните три години да са имали оборот минимум 4,7 млн. лева от строителство на пътища.

Втората обособена позиция е само за проектиране и изграждане на виадукт. Той е с прогнозна стойност 1 682 950 лв. без ДДС. От кандидатите се изисква да имат построени пътни обекти за не по-малко от 1 660 000 лв.

Средствата за тази поръчка са осигурени от програма Интеррег V-А Гърция – България.

Жалбата срещу нея е подадена отново от неизвестна в пътностроителния бранш фирма – „Х Де Комерс“ ЕООД, еднолична собственост на Хакан Нурхан Ахмед от Джебел.

От въпросната фирма смятат, че е незаконосъобразно поставеното към кандидатите изискване за реализиран общ оборот в сферата на строителството на пътищата, както и изискването към участниците за габарит и определена дължина на пътя.

„Считаме, че тези изисквания са тенденциозни и дискриминационни и обслужват интересите на малък кръг от фирми, като същевременно се ограничава участието на фирми, които имат капацитет да изпълняват подобен род поръчки, но поради обстоятелството, че не са изпълнили обект с посочените от възложителя габарити, ще бъдат отстранени от участие в конкретната процедура“, се казва в жалбата.

От Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Хакан Ахмед от Джебел иска да бъде наложена временна мярка „спиране на процедурата“.

Справка в Търговския регистър сочи, че въпросното дружество е създадено през 2016 г. с капитал 5000 лв. Досега е изпълнило една поръчка, възложена по Закона за обществени поръчки – за зимно поддържане от Джебел до с.Слънчоглед за 10 500 лв. В Камарата на строителите в България (КСБ) е записана само с един обект, изпълнен м.г. в имот на частна фирма за почистване на терен в с. Вълкович, общ. Джебел. В КСБ Хакан Ахмед е декларирал, че има персонал от 35 души.

Дори да е участвала като подизпълнител в някой обект обаче, това не я прави пълноценен претендент да спечели процедурата. Тя ще бъде отстранена от участие най-малкото заради липса на оборот и опит, добит от изпълнение на пътни строежи с такава категория, коментират експерти. На практика обаче фирмата блокира поръчка на стойност 6 383 020 лв. без ДДС.

При посещението си в Смолян по повод на стопирания ремонт на пътя Смолян – Девин министърът на регионалното развитие Николай Нанков преди дни заяви, че трябва да има промяна в Закона за обществените поръчки относно обхвата на заинтересуваните лица, тъй като се стопират с обжалвания проекти за милиони левове.

По закон заинтересувано е всяко лице „което има или е имало интерес от получаването на общества поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение“.