Само в 7DniPlovdiv.bg

СКАНДАЛ! Здравната каса дължи 2 млн. лева на най-голямата болница в България!

Болница

Националната здравноосигурителна каса дължи над 2 млн. лева на УМБАЛ „Свети Георги“ за реално изпълнена и отчетена болнична помощ. За 2015 г. незаплатената дейност е била за 95 хиляди лева, през 2016 г. – 637 000, и през 2017 г. скача на 1,3 млн. Надлимитната дейност е формирана само от спешни случаи.

Според юристите на лечебното заведение възможностите за търсене на сумите по съдебен път са ограничени. Практиката по делата, свързани с искове за заплащане на медицински дейности над обема и стойностите, определени от НЗОК, е противоречива. Договорите между РЗОК и лечебните заведения са от вида на административните взаимоотношения.

При тях изпълнителите на медицинска помощ не разполагат с правна възможност да откажат подписване на споразуменията, определящи т. нар. лимити и спускани от РЗОК към лечебните заведения 2-3 дни преди крайния срок за подписването им, съобщиха за “Марица” от пловдивската университетска болница.

Ръководството на УМБАЛ „Свети Георги“ обаче следи развитието на съдебната практика и в случай че НЗОК не намери административно решение за заплащане на изпълнените медицински дейности, на по-късен етап ще бъде взето решение дали средствата да бъдат потърсени по съдебен ред.

“Както е известно, УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД е лечебното заведение, което поема преобладаващата част от спешните случаи в областта, а Законът за здравето ни задължава да приемаме и лекуваме всеки спешен пациент без значение дали ще бъдат надвишени максималните стойности, определени от РЗОК”, посочиха от болницата.

И допълниха, че последиците от незаплащането на надлимитната дейност са финансови загуби за лечебното заведение. Това е естествена последица вследствие на разходите, направени за издръжката на тези дейности, и липсата на приходи за компенсирането им.

Освен това УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД следва счетоводно да отчете величината на незаплатената дейност като приход на дружеството, независимо каква е прогнозата за заплащане на дейността на един по-късен етап. По този начин, освен че е принудена да търпи финансови загуби от липсата на приходи и паричен поток за покриване на вече поети задължения, болницата ще бъде принудена да плати и 10% корпоративен данък.

УМБАЛ „Свети Георги“ ще може да признае сумите за разход и да „възстанови“ данък върху доходите едва след три години.