Само в 7DniPlovdiv.bg

Уникално! МУ Пловдив вече разполага със симулационен център! Обучението върху роботи ще предотвратява бъдещи грешки (ВИДЕО)…

7 Dni Plovdiv17.12.20171min310
медицина

Първата национална конференция по симулационно обучение в медицината с чуждо участие, се проведе в Медицински университет-Пловдив. Тя утвърди водещата роля на Медицинския Симулационен Тренировъчен Център и демонстрира възможностите му за провеждане на практически и теоретични занятия в областта на високоспециализираните дейности в медицината.

„Конференцията е знакова, защото е първата по рода си в страната и защото програмата на конференцията е синопсис на концепциите, проблемите и визията в тази област”, заяви ректорът на МУ-Пловдив чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев.

По думите му, симулационните тренировъчни центрове в медицината са съвременно решение за намаляване на лекарските грешки.

В симулационния център са събрани всички иновации и модерни средства за обучение в медицината. Той ще въведе както студентите, така и специализантите в сферата на високотехнологичната медицина, чрез използване на 3D симулатори за виртуална реалност и кибернетични манекени, преди да започнат работа с пациентите. Целта е да се изградят базисни умения, които да позволят продължаване на практическото обучение в реална обстановка при минимизиране на риска за пациентите. С манекените обучаващите се ще могат да грешат и да се учат от грешките, за да ги избягват в последствие.

Източник: trafficnews.bg