Само в 7DniPlovdiv.bg

Мажоритарният собственик на Ботев свиква извънредно Общо събрание! Този път ще се взимат изключително важни решения, касаещи бъдещето на клуба!

7 Dni Plovdiv21.10.20171min4000
Ботев Пловдив - Емблема

Мажоритарният собственик на Ботев към момента Сдружение „ПФК Ботев Пловдив“ обяви по надлежния ред свикването на извънредно Общо събрание на организацията. Съобщението бе публикувано във в. „Марица“. Ето го и него:

Управителният съвет на сдружение “Професионален футболен клуб Ботев” свиква извънредно общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 5.11.2017 г. от 13 часа в хотел “Империал”, зала “Панорама”, при следния дневен ред:

1. Избор на член на сдружението, който да бъде избран за член на Съвета на директорите на “Професионален футболен клуб Ботев” АД

2. Обсъждане на позицията, която сдружението ще изрази на извънредното общо събрание на “Професионален футболен клуб Ботев” АД, насрочено за 07.11.2017 г.

При липса на кворум за редовното провеждане на събранието, същото ще се проведе в същия ден, на същото място, при същия дневен ред от 14 часа, независимо от броя на присъстващите и представени на него членове на сдружението.

 

Това Общо събрание ще е прелюдия към следващото 2 дни по-късно извънредно Общо събрание на акционерите на клуба! Ето каква информация бе разпространена за него в края на миналия месец

На 29.09.2017 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на ПФК „БОТЕВ“ АД, продиктувано от депозираните в Клуба на 11.09 оставки на двама от членовете на Съвета – г-н Ангел Палийски и г-н Борис Гиздаков.

На заседанието бе взето решение за свикване на ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ в дружеството на 07.11.2017 г.,

при следния дневен ред:

Точка 1: Освобождаване на членовете на СД на ПФК „БОТЕВ” АД.

Точка 2: Определяне на броя на членовете на новия СД на ПФК „БОТЕВ“ АД.

Точка 3: Избор на нови членове на СД на ПФК „БОТЕВ“ АД.