Само в 7DniPlovdiv.bg

Мажоритарният собственик на Ботев свиква извънредно Общо събрание! Вижте какви решения за бъдещето на клуба ще се вземат

7 Dni Plovdiv17.09.20171min2370
Ботев - емблема

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „Професионален футболен клуб Ботев“, ЕИК 000466336, седалище и адрес на управление в град Пловдив, бул. „Източен“ № 10, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9 от Устава на сдружението, свиква извънредно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 01.10.2017 г. от 13,00 часа в град Пловдив, ул. Лев Толстой“ № 6, хотел „Империал Пловдив хотел и спа“, зала „Империал“, при следния дневен ред:

Вземане на решение за набиране на паричните средства, необходими за внасяне на паричната равностойност на ново- емитираните акции на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ“ АД, ЕИК201468114.
Вземане на решение за разпореждане с имущество на сдружението – вземане от „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ“ АД, ЕИК201468114.
Вземане на решение за разпореждане с имущество на сдружението – акции от капитала на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ“ АД, ЕИК201468114.
Избор на нови членове на УС на сдружението.
При липса на кворум за редовното провеждане на събранието, същото ще се проведе в същия ден, на същото място, при същия дневен ред от 14,00 часа, независимо от броя на присъстващи- те и представени на него членове на сдружението.