Само в 7DniPlovdiv.bg

Надвиваме безработицата! Работодатели планират най-голямото наемане на служители от 7 години насам!

7 Dni Plovdiv13.09.20171min1000
пари
От 620 анкетирани работодатели 14% предвиждат да увеличат нивата на заетост през четвъртото тримесечие на годината.
Само 5% от тях очакват да намалят работната сила. 18% от работодателите не очакват промяна в плановете си за заетост. 1% не са сигурни относно намеренията си за наемане на служители.
Нетната прогноза за заетостта е благоприятна и има стойност от +14%, като остава стабилна на тримесечна база и се увеличава с 3% в сравнение със същия период на миналата година, показва изследване на ManpowerGroup.
Най-много нови работници смятат да наемат в строителството (положителната прогноза в отрасъла е +24%), минното дело (+20%) и производството (+15%).
Секторите „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“ и „Транспорт, складове и комуникации“ също възнамеряват да наемат нови служители (съответно +13% и +12%).
В публичния и социален сектор прогнозата също е оптимистична (+11%). Работодателите от сектор „Електричество, газ и вода“ са по-предпазливи с прогноза от +6%.
Перспективите за наемане намаляват в четири сектора, сред тях „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“, който отчита спад от 7%, и „Търговия на едро и дребно“ – намаление от 3%.
По региони най-много нови кадри се очакват в Пловдив – положителна прогноза от 18%, което е увеличение от 4% в сравнение с третото тримесечие на 2017 г. и с 5% спрямо същия период на миналата година. Русе отчита най-предпазливата прогноза от +8%.
Източник: mall359.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *