Само в 7DniPlovdiv.bg

Даваш 200 лева – ставаш член на мажоритарния собственик на Ботев!

7 Dni Plovdiv01.09.20171min530
Ботев - емблема

Съгласно Устава на сдружение ПФК Ботев: Чл.30.(1) (изм. – ОС – 24.04.2010г., изм. – ОС .01.10.2016 г.) За приемане във ФК „Ботев“ е необходимо депозиране на собственоръчно подписано заявление до Управителния съвет, в което кандидатът за член посочва задължително адрес за кореспонденция, електронен адрес за получаване на съобщения и телефон за връзка. Към заявлението се прилага документ, удостоверяващ заплащането на дължимата, съгласно разпоредбите на този устав, вноска от годишния членски внос.

Заявлението за членство може да се свали оттук – https://sbpfc.botevplovdiv.bg/ – вдясно на страницата има линк.
Банковата сметка на сдружението също е:
СДРУЖЕНИЕ ПФК БОТЕВ
„ТЕКСИМ БАНК“ АД
IBAN : BG57 TEXI 9545 1004 0180 00
BIC : TEXIBGSF

Всеки който иска да стане член на сдружението може да внесе членския внос в размер на 200,00 лева по банковата му сметка в Тексимбанк, след което да попълни и подпише заявление за членство.
Копие от платежното нареждане и молбата за членство може да изпратите на следния и-мейл: fiscalis@abv.bg, като укажете в писмото, че касае членство в сдружение ПФК Ботев.
Тези, които искат да внесат членския си внос на каса и да попълнят заявлението си за членство собственоръчно трябва да отидат на адрес град Пловдив, ул. “Раковска” № 28/пресечка до бившите писоари на ул. “Капитан Райчо”, успоредна на ул. “Леонардо Да Винчи”/, ет. 3, счетоводна кантора. Работното време е от 8,30 до 17,00 часа, момичето, което отговаря за сдружението се казва Джули, а телефоните са 032/626224 или ‎0886777784.
МОЛЯ ВИ ПОСОЧВАЙТЕ В ЗАЯВЛЕНИЯТА СИ ПОДРОБНИ АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, ЕЛЕКТРОННИ АДРЕСИ И ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ. КОГАТО СЕ НАЛОЖИ ДА СЕ СВЪРЗВАМЕ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ИЗПИТВАМЕ ТРУДНОСТИ, ПОРАДИ НЕПЪЛНИ, НЕПРАВИЛНИ ИЛИ НЕАКТУАЛНИ ДАННИ В ЗАЯВЛЕНИЕТО.