Само в 7DniPlovdiv.bg

Пловдив на шесто място по размер на заплатата в България

7 Dni Plovdiv24.08.20171min1390
zaplata

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2017 г. – 920 лв., Пловдивска област заема шесто място сред 28-те области в страната, съобщиха от от териториалното бюро на Националния статистически институт.

С най-висока средна заплата е област София (столица) – 1411 лв., а с най-ниска е област Видин – 669 лв.

По предварителни данни в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2017 г. се увеличават с 1.7 хил., или с 0.8% спрямо края на март 2017 г., като достигат 221 хиляди.

Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Операции с недвижими имоти“ – със 7.8%, „Образование“ – с 3.4% и „Други дейности“ – с 3.2%.

Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 15.0%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 8.8%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.2%.