Само в 7DniPlovdiv.bg

Пловдив е магнит за туристите! Все повече чужденци посещават региона!

7 Dni Plovdiv23.08.20171min330
41001-pld2

Пловдив продължава да бъде като магнит за туристите и посетителите под тепетата стават все повече, сочи статистиката. Според marica.bg най-много сред чужденците, посетили област Пловдив през месец юни, са граждани на Израел – 9.1%. Следват гостите от Турция – 8.6%, Франция – 8.1%, Италия – 6.6%, Гърция – 5.9%, Испания и Германия – по 5.6%. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро – ЮГ.  Пренощувалите чужденци са 14.4 хил., като близо 61% от тях са отсядали за по 2 нощувки в хотели с 4 и 5 звезди.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 58.6% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 25.9%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 36.5% от нощувките на чужденци и 43.4% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 4.9 и 30.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 97.6 хил., или със 7.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 59.8 хил. от тях са от български граждани, a 37.8 хил. – от чужденци.

Приходите от нощувки в област Пловдив през юни 2017 г. достигат 4.1 млн. лв., като от чужди граждани те са 1.9 млн., а от български – 2.2 млн. лева. В сравнение с юни 2016 г. е регистрирано намаление на приходите от нощувки като цяло с 1.0%, като от чужди граждани то е с 2.9%, докато от български граждани се наблюдава увеличение с 0.8%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни е 36.3%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 45.1%, следвана от тези с 3 звезди – 41.2% и с 1 и 2 звезди – 22.6%. Като цяло заетостта на леглата се увеличава спрямо юни 2016 г. с 2.8 процентни пункта. При местата за настаняване с 3 звезди имаме намаление с 0.8 процентни пункта, докато при тези с 4 и 5 звезди имаме увеличение с 8.3 процентни пункта, а при останалите с 1 и 2 звезди няма промяна.

През юни 2017 г. в областта са функционирали 178 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.7 хил., а на леглата – 9.1 хиляди. В сравнение с юни 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.7%, а на леглата в тях – с 1.1%.